Dogodki

 


Vabilo na že 5. tradicionalno prireditev srečanja krajanov ulice na Akacijevem izviru.

 

PRIREDITEV BO POTEKALA V SOBOTO: 09.06.2012 ob 14.00 h , v ulici Nad izviri nad Ribniki, na lokaciji Akacijevega izvira.

Tokratno druženje bomo izkoristili za IGRE. Seveda bodo potekale na zabaven način in zmagovalko bomo izbrali za Županjo Akacijevega izvira. Razglasili bomo tudi stotega člana našega društva. Vse skupaj pa bo popestrila muzika naših prijateljev. Za hrano in pijačo je poskrbljeno!

Pridite ne bo vam žal, imeli se bomo lepo.

Vse člane in simpatizerje, obveščamo, da se bo pobrala tudi članarina, ki znaša za leto 2012 – 10,00 €

Vabljeni!

Predsednik društva

Vauhnik Vinko


Zapisnik občnega zbora društva za leto 2011

1. Na letni občni zbor društva Akacijev izvir se je odzvalo 64 . članov društva, kar je omogočalo , da je zbor potekal po zapisanem v statutu društva .

Po sami otvoritvi in izvolitvi članov v sledeče organe je ta nemoteno potekal v sestavi;

Predsednik občnega zbora : Centrih Ernest

Članica Vera Zajšek in Janžekovič Marija

ter Verifikacijska komisija v sestavi : predsednice Lah Cvetke in članice Mesarec Danice

2. Poročilo blagajnika je pripravila Jasna Dobaj, nad katerim ni bilo pripomb.

3. Sledilo je poročilo verifikacijske komisije, ki je ugotovila , da smo sklepčni , saj se je občnega zbora udeležila več kot polovica članov društva.

4. razprav na poročila ni bilo.

5. Predsednik društva nam je podrobneje predstavil plan dela za leto 2012

6. Občni zbor je bil zaključen ob: 14.45 h

Sledilo je prijetno druženje.

V Miklavžu na dravskem polju dne: 31.03.2012

Zapisala:
Jasna Dobaj

Overitelj:
Lah cvetka

Predsednik občnega zbora
Ernest Centrih


Društvo Akacijev izvir je od ustanovitve priredilo že nekaj srečanj sosedov ulice, in sicer:

 

  • 26.04.2010 - kjer smo predstavili dobrote - flancate, (po domače treske)
  • 03.10.2010 - prikazali smo jesen v vinogradu in kleteh, spravilo lesa ter pripravljali jesenske dobrote
  • 04.06.2011 - predstavili smo spomladansko delo na poljih
  • 04.11.2011 - druženje članov ter načrtovanje aktivnosti za veseli december

 

Vsa našteta srečanja so se odvijala na prireditvenem prostoru društva, kjer se je odvijala tudi razstava, kot muzej na prostem. Večina razstavljenih predmetov je bilo starih okrog 100 let in več.

Na enem izmed srečanj smo s pomočjo vaških iger izbrali tudi Župana Akacijevega izvira, ki je postal Zajšek Martin, saj je prepričljivo premagal tekmece.

Ker pa župan potrebuje tudi županjo, smo na Akacijevem prireditvenem prostoru postavili 24-urno stražo, katera sprejema vpis bodočih kandidatk za Županjo Akacijevega izvira.

Dne 04.11.2011 smo priredili že četrto druženje društva, ki smo ga izkoristili za koordinacijo društva in dogovor med člani o nadaljnem delu v prihajajočih mesecih. Tako bomo v mesecu decembru praznično uredili našo ulico ter praznični mesec popestrili z božičnim sejmom.

Same prireditve se je tokrat udeležilo okrog 50 naših članov, pridobili pa smo tudi nekaj novih članov, trenutno nas je 97. Seveda nestrpno čakamo našega stotega člana/članico, ki bo deležen majhne pozornosti društva.

Ob tej priložnosti bi se rad še posebej zahvalil Županu Akacijevega izvira, ki je svojo nalogo opravil z odliko in kljub temu, da je še vedno brez županje, SE MU V IMENU ČLANOV DRUŠTVA iskreno zahvaljujem za vso dobroto, ki jo je pokazal in izkazal na tej prireditvi.

Na prireditvah se je bilo mogoče tudi včlaniti v naše društvo, ki trenutno šteje 91 članov. Včlaniti se je možno na samih prireditvah ter z izpolnjeno prijavnico in plačilu članarine 10 € pri blagajničarki Jasni Dobaj, ali pri predsedniku društva Akacijev Izvir, Vinku Vauhniku.

bottom shadow